Bethlehem bordeel

Het warenhuis voor sex service: veilig en ergonomisch, onder 1 dak, doelgericht, geen kijk toerisme 

overzichtelijk, veilige en comfortabel. Sociaal en praktisch, one-stop-shop, 24/7, in de cohesie van een wereldstad